Prawidłowa pielęgnacja mebli

Prawidłowa pielęgnacja mebli

Prawidłowa pielęgnacja mebli

 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, w temperaturze powietrza pomiędzy +15 a +35 stopni C.
 2. Nie stawiać mebli w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.
 3. Nie użytkować mebli w warunkach dużej wilgotności i miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 4. Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, działając na czystym i równym podłożu wolnym od elementów obcych.
 5. Okucia nabijać na twardym podłożu.
 6. Okuć nie konserwować, a jedynie systematycznie utrzymywać w czystości.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z mebli konieczne jest ich wypoziomowanie.
 8. Nie przesuwać mebli z pełnym obciążeniem.
 9. Nie przenosić mebli, trzymając za blat, gdyż może to spowodować uszkodzenie konstrukcji.
 10. Podczas użytkowania:
  • zabezpieczyć szafy i regały przed przewróceniem,
  • nie przeciążać półek,
  • nie stawać na meblach,
  • nie wieszać szafek bezpośrednio nad stanowiskami pracy,
  • nie pozostawiać otwartych szuflad oraz drzwi w szafach,
  • nie dotykać bezpośrednio ręką zastosowanego oświetlenia halogenowego lub żarówek,
  • nie dopuszczać do zalania mebli. Wszelkie rozlane na powierzchni płyny usuwać natychmiast,
  • nie stawiać bezpośrednio na powierzchni roboczej rozgrzanych przedmiotów (stosować podkładki).
 • Nie dopuszczać do powstania silnych zabrudzeń.
 • Zabrudzenia i kurz usuwać za pomocą bawełnianej, wilgotnej tkaniny. Konserwację przeprowadzać należy przynajmniej raz w miesiącu. Po czyszczeniu powierzchnię wytrzeć do sucha.
 • Nie czyścić, zwłaszcza elementów o strukturze super mat (dąb, kasztan) oraz o strukturze synchronicznej (jasny i ciemny platan), środkami na bazie alkoholu, płynami do czyszczenia szyb i środkami natłuszczającymi, aby nie doprowadzić do powstania nieodwracalnych plam.
 • Stosować wyłącznie środki przeznaczone do czyszczenia melaminy.
 • Nie stosować środków chemicznych o właściwościach żrących i rysujących.
 • Nie stosować środków konserwujących nabłyszczających i natłuszczających.
 • Chronić meble przed działaniem gorąca, wody, alkoholu i rozpuszczalników.
 • Stosować środki przeznaczone do czyszczenia szkła, nanosząc je na delikatną tkaninę. Następnie wytrzeć suchym materiałem do uzyskania połysku.
 • Nie pryskać środkiem czyszczącym bezpośrednio na szkło, szczególnie przy jego krawędziach, aby nie dopuścić do dostania się płynu pod powierzchnię. Może to spowodować odpryski farby.
 • Dla lepszego zabezpieczenia powierzchni szklanych można zastosować powłokę hydrofobową zapobiegającą powstawaniu zanieczyszczeń.
 • Wszelkie zabrudzenia usuwać od razu, nie doprowadzając do ich zaschnięcia.
 • Zabrudzenia i kurz usuwać za pomocą bawełnianej, wilgotnej tkaniny. Konserwację przeprowadzać należy przynajmniej raz w miesiącu. Po czyszczeniu powierzchnię wytrzeć do sucha.
 • W przypadku czyszczenia mokrą tkaniną, należy zawsze wytrzeć powierzchnię do sucha ściereczką z mikrofibry, by zapobiec kruszeniu lakieru i puchnięciu płyt.
 • Do czyszczenia lakierowanych powierzchni nie używać mleczek czyszczących ani środków zawierających aceton, amoniak i alkohol.
 • Zaniechać intensywnego czyszczenia i nadmiernego polerowania, gdyż może to zmatowić mebel.
 • Czyścić za pomocą odkurzacza z miękką szczotką lub materiałem.
 • Plamy usuwać na bieżąco za pomocą wilgotnej szmatki oraz płynu do czyszczenia mebli tapicerowanych. Zawsze należy używać sprawdzonych środków czyszczących zgodnie z instrukcją producenta.
 • Czyścić wilgotną ściereczką.
 • W przypadku głębokiego uszkodzenia wierzchniej farby miejsce należy zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą lakieru zaprawowego. Jeśli w miejscu uszkodzenia pojawiła się korozja, wcześniej oczyścić metal z rdzy.
 • Meble fornirowane są wrażliwe na zarysowania i działanie cieczy, należy je więc czyścić delikatnie zwilżoną i odciśniętą miękką ściereczką.
 • Nie dopuszczać do zawilgocenia pod fornirem, by nie dopuszczać do odklejenia się go.
 • Nie używać środków czyszczących na bazie alkoholu i amoniaku oraz innych rozpuszczalników chemicznych, które mogą zniszczyć lub odbarwić fornir.
 • Nie stosować środków chemicznych o charakterze żrącym i rysującym.
 • Nie stosować środków konserwujących nabłyszczających i natłuszczających.
 • Chronić meble przed bezpośrednim działaniem gorąca, wody, alkoholu i rozpuszczalników.
 • Do codziennej pielęgnacji blatów laminowanych używać szmatki zwilżonej wodą.
 • Do czyszczenia drewna używać miękkich ściereczek, najlepiej z naturalnych włókien.
 • Unikać czyszczenia na mokro. Dopuszczalne jest używanie delikatnie zwilżonej tkaniny. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha.
 • Wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się mebel, powinna wynosić 40 – 60%.
 • Do czyszczenia używać wyłącznie preparatów oznaczonych jako przeznaczone do pielęgnacji powierzchni drewnianych.
 • W przypadku powstania plam czyścić delikatnie zwilżoną ściereczką,
 • Stosować delikatne materiały, by nie uszkodzić powierzchni.