Prawidłowa pielęgnacja mebli

Prawidłowa pielęgnacja mebli

Prawidłowa pielęgnacja mebli

 • Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, w temperaturze powietrza pomiędzy +15 a +35 stopni C.
 • Nie stawiać mebli w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.
 • Nie użytkować mebli w warunkach dużej wilgotności i miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, działając na czystym i równym podłożu wolnym od elementów obcych.
 • Okucia nabijać na twardym podłożu.
 • Okuć nie konserwować, a jedynie systematycznie utrzymywać w czystości.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z mebli konieczne jest ich wypoziomowanie.
 • Nie przesuwać mebli z pełnym obciążeniem.
 • Nie przenosić mebli, trzymając za blat, gdyż może to spowodować uszkodzenie konstrukcji.
 • Podczas użytkowania:
 • zabezpieczyć szafy i regały przed przewróceniem,
 • nie przeciążać półek,
 • nie stawać na meblach,
 • nie wieszać szafek bezpośrednio nad stanowiskami pracy,
 • nie pozostawiać otwartych szuflad oraz drzwi w szafach,
 • nie dotykać bezpośrednio ręką zastosowanego oświetlenia halogenowego lub żarówek,
 • nie dopuszczać do zalania mebli. Wszelkie rozlane na powierzchni płyny usuwać natychmiast,
 • nie stawiać bezpośrednio na powierzchni roboczej rozgrzanych przedmiotów (stosować podkładki).
 • Nie dopuszczać do powstania silnych zabrudzeń.
 • Zabrudzenia i kurz usuwać za pomocą bawełnianej, wilgotnej tkaniny. Konserwację przeprowadzać należy przynajmniej raz w miesiącu. Po czyszczeniu powierzchnię wytrzeć do sucha.
 • Nie czyścić, zwłaszcza elementów o strukturze super mat (dąb) oraz o strukturze synchronicznej, środkami na bazie alkoholu, płynami do czyszczenia szyb i środkami natłuszczającymi, aby nie doprowadzić do powstania nieodwracalnych plam.
 • Stosować wyłącznie środki przeznaczone do czyszczenia melaminy.
 • Nie stosować środków chemicznych o właściwościach żrących i rysujących.
 • Nie stosować środków konserwujących nabłyszczających i natłuszczających.
 • Chronić meble przed działaniem gorąca, wody, alkoholu i rozpuszczalników.
 • Stosować środki przeznaczone do czyszczenia szkła, nanosząc je na delikatną tkaninę. Następnie wytrzeć suchym materiałem do uzyskania połysku.
 • Nie pryskać środkiem czyszczącym bezpośrednio na szkło, szczególnie przy jego krawędziach, aby nie dopuścić do dostania się płynu pod powierzchnię. Może to spowodować odpryski farby.
 • Dla lepszego zabezpieczenia powierzchni szklanych można zastosować powłokę hydrofobową zapobiegającą powstawaniu zanieczyszczeń.
 • Wszelkie zabrudzenia usuwać od razu, nie doprowadzając do ich zaschnięcia.
 • Zabrudzenia i kurz usuwać za pomocą bawełnianej, wilgotnej tkaniny. Konserwację przeprowadzać należy przynajmniej raz w miesiącu. Po czyszczeniu powierzchnię wytrzeć do sucha.
 • W przypadku czyszczenia mokrą tkaniną, należy zawsze wytrzeć powierzchnię do sucha ściereczką z mikrofibry, by zapobiec kruszeniu lakieru i puchnięciu płyt.
 • Do czyszczenia lakierowanych powierzchni nie używać mleczek czyszczących ani środków zawierających aceton, amoniak i alkohol.
 • Zaniechać intensywnego czyszczenia i nadmiernego polerowania, gdyż może to zmatowić mebel.
 • Czyścić za pomocą odkurzacza z miękką szczotką lub materiałem.
 • Plamy usuwać na bieżąco za pomocą wilgotnej szmatki oraz płynu do czyszczenia mebli tapicerowanych. Zawsze należy używać sprawdzonych środków czyszczących zgodnie z instrukcją producenta.
 • Czyścić wilgotną ściereczką.
 • W przypadku głębokiego uszkodzenia wierzchniej farby miejsce należy zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą lakieru zaprawowego. Jeśli w miejscu uszkodzenia pojawiła się korozja, wcześniej oczyścić metal z rdzy.
 • Meble fornirowane są wrażliwe na zarysowania i działanie cieczy, należy je więc czyścić delikatnie zwilżoną i odciśniętą miękką ściereczką.
 • Nie dopuszczać do zawilgocenia pod fornirem, by nie dopuszczać do odklejenia się go.
 • Nie używać środków czyszczących na bazie alkoholu i amoniaku oraz innych rozpuszczalników chemicznych, które mogą zniszczyć lub odbarwić fornir.
 • Nie stosować środków chemicznych o charakterze żrącym i rysującym.
 • Nie stosować środków konserwujących nabłyszczających i natłuszczających.
 • Chronić meble przed bezpośrednim działaniem gorąca, wody, alkoholu i rozpuszczalników.
 • Do codziennej pielęgnacji blatów laminowanych używać szmatki zwilżonej wodą.
 • Do czyszczenia drewna używać miękkich ściereczek, najlepiej z naturalnych włókien.
 • Unikać czyszczenia na mokro. Dopuszczalne jest używanie delikatnie zwilżonej tkaniny. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha.
 • Wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się mebel, powinna wynosić 40 – 60%.
 • Do czyszczenia używać wyłącznie preparatów oznaczonych jako przeznaczone do pielęgnacji powierzchni drewnianych.
 • W przypadku powstania plam czyścić delikatnie zwilżoną ściereczką,
 • Stosować delikatne materiały, by nie uszkodzić powierzchni.
 • Czyszczenie regularne:
  • Czyścić wilgotną szmatką; w razie konieczności można używać detergentów o neutralnym pH
  • Do częstego czyszczenia można również użyć mieszaniny wody i neutralnego mydła lub wosku
  • Plamy usuwać natychmiast po ich powstaniu
 • Środki zapobiegawcze i odplamianie:
  • Ostre przedmioty mogą powodować zarysowania; w razie wątpliwości używać miękkiej podkładki, np. filcowej
  • Plamy usuwać natychmiast po powstaniu (np. z atramentu, kawy, herbaty, czerwonego wina)
  • Zapobiegać powstawaniu uporczywych plam; używać podstawek pod doniczki, wazony, kubki, etc.
  • do usuwania uporczywych plam takich jak plamy z atramentu należy używać czystej szmatki z neutralnym detergentem.
  • niektóre przebarwienia można usunąć lub uczynić mniej widocznymi za pomocą terpentyny lub podobnego rozpuszczalnika olejowego
  • nie używać alkalicznych środków czyszczących i środków na bazie alkoholu, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni.