Polityka plików cookie

Przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych

Witamy w witrynie internetowej .mdd („niniejsza Witryna”) należącej do .mdd Sp. z o.o.z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod adresem (89-400), ul. Koronowska 22, KRS:0000097731 NIP:5611437378, REGON 092911632 („my”, „nasz”, „nas” lub „.mdd”, w zależności od przypadku).

Na końcu niniejszej polityki znajdują się informacje prawne i nasze dane kontaktowe.

Wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie, które umożliwiają dostęp do lub przechowywanie informacji na urządzeniu, z którego użytkownik korzysta w celu odwiedzenia niniejszej Witryny. Aby ułatwić zapoznanie się z niniejszą polityką, wszystkie te technologie określamy jako „pliki cookie”.

W niniejszej polityce zawarte są informacje o tym, w jaki sposób działają pliki cookie oraz kiedy, jak i dlaczego my oraz strony trzecie, które z nami współpracują, korzystamy z tych plików cookie. Prawie wszystkie pliki cookie działają przez gromadzenie i przechowywanie pewnych form danych osobowych o użytkowniku, więc w niniejszej polityce opisano również dane osobowe, które przetwarzamy lub udostępniamy innym osobom podczas korzystania z plików cookie, jak również związane z nimi prawa do ochrony danych.

Nasza Ogólna Polityka Prywatności zawiera równoważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych w szerszym zakresie w związku z niniejszą Witryną.

Niniejsza polityka okresowo może podlegać zmianom. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej polityki zostaną opublikowane na tej stronie, a w przypadku jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy o nich użytkownika, korzystając z odpowiedniej metody komunikacji.

Administrator danych osobowych

.mdd Sp. z o.o.z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod adresem (89-400), ul. Koronowska 22, KRS:0000097731 NIP:5611437378, REGON 092911632 we współpracy z DIGITAL DIRECT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem (85-023), ul. Toruńska 33, KRS 0000915881, NIP: 9532784828, REGON: 38966249000000, umieszczamy i odczytujemy pliki cookie na urządzeniach użytkownika we współpracy. Pliki cookie są gromadzone i odczytywane przez .mdd Sp. z o.o. i przez DIRECT DIGITAL Sp. z o.o. do indywidualnych celów.

W rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, .mdd i DIGITAL DIRECT jesteśmy „współadministratorami” przetwarzania danych osobowych użytkownika w odniesieniu do wszystkich tych plików cookie, zgodnie z opisem w pkt 5 i 6, chyba że niniejsza Polityka plików cookie wyraźnie stanowi, że .mdd jest wyłącznym „administratorem” przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do niektórych plików cookie.

W odniesieniu do plików cookie umieszczanych przez strony trzecie za pośrednictwem niniejszej Witryny, strony te mogą również być administratorami danych osobowych użytkownika, co oznacza, że będą one również ponosić odpowiedzialność prawną wobec użytkownika za otrzymane dane osobowe. Proszę zapoznać się z punktem Współpraca ze stronami trzecimi i podstawy prawne przetwarzania danych w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki lub inne informacje zapisywane na urządzeniu użytkownika lub do których użytkownik uzyskuje dostęp z poziomu swojego urządzenia, które pomagają nam gromadzić dane na temat aktywności użytkownika. Wyrażenie „pliki cookie” może odnosić się do plików cookie przeglądarki, jak również do szeregu podobnych technologii, takich jak piksele śledzące / sygnały nawigacyjne, lokalne obiekty udostępnione / pliki flash cookie oraz dostępu do informacji o urządzeniu (w tym czujników). Proszę zapoznać się z kolejnym punktem w celu uzyskania szczegółowych informacji o typach plików cookie wykorzystywanych w niniejszej Witrynie.

Pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie niezbędnych funkcji niniejszej Witryny. Wykorzystujemy je również do celów, które nie są niezbędne, ale bardzo przydatne dla nas lub dla użytkownika, w tym do przechowywania ustawień i preferencji, zapamiętywania informacji o dostępie, dostarczania ukierunkowanych treści i informacji marketingowych, lepszego zrozumienia, która część niniejszej Witryny jest najbardziej popularna oraz analizy jej funkcjonowania.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookie

Pliki cookie są powiązane ze wszystkimi informacjami przechowywanymi na urządzeniu użytkownika lub do których użytkownik ma dostęp, dlatego przybierają różne formy. Wykorzystujemy następujące typy plików cookie:

Pliki cookie przeglądarki

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie, „ang. first party cookies”) lub od stron trzecich, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy (pliki cookie stron trzecich, ang. „third party cookies”) i którym zezwalamy na umieszczanie ich plików cookie, przez odpowiednią konfigurację niniejszej Witryny. W niektórych przypadkach będziemy otrzymywać informacje zgromadzone za pośrednictwem pliku cookie strony trzeciej, natomiast w innych przypadkach strona trzecia będzie świadczyć na naszą rzecz usługi bez udostępniania tych informacji w formie, w jakiej zostały one zebrane z naszym udziałem.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane tylko przez czas sesji przeglądania („sesyjne pliki cookie”) lub dłużej („stałe pliki cookie”). Proszę zapoznać się z poniższym punktem w celu uzyskania szczegółowych informacji o poszczególnych typach plików cookie wykorzystywanych przez nas.

Skrypty analityczne

Skrypty analityczne to niewielkie kody komputerowe, które umożliwiają śledzenie użytkowników i ich zachowań podczas odwiedzania witryny. Może to być zarówno śledzenie w podstawowym zakresie np. śledzenie w celu sprawdzenia, czy i kiedy użytkownik odwiedził niniejszą Witrynę, lub śledzenie w zakresie zaawansowanym np. śledzenie w celu sprawdzenia, czy i kiedy użytkownik dodał produkt do zapytania lub koszyka, zapisał konfiguracje lub porównywał produkty w mechanizmach udostępnionych na Witrynie.

Skrypty te pomagają nam również w spersonalizowaniu treści i reklam, które są publikowane w Witrynie, a także w dostarczaniu odpowiednich ofert na innych stronach internetowych.

Dane urządzenia

W niektórych przypadkach dostęp do informacji jest uzyskiwany i informacje są odczytywane z urządzenia bez zapisywania lub uzyskiwania dostępu do pliku na urządzeniu. Ponieważ informacje te są zazwyczaj danymi osobowymi, szczegółowe informacje podano w punkcie poniżej.

Piksel śledzący

To kod programowania umożliwiający śledzenie użytkowników i ich zachowań w witrynach internetowych, w których go zamieszczono. Może to być zarówno śledzenie w podstawowym zakresie, tj. sprawdzające, czy użytkownik odwiedził witrynę, jak i szczegółowy zapis czynności podjętych przez użytkownika, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybór produktu, przesłanie formularza itd. Piksel śledzący może przesyłać zgromadzone informacje stronom trzecim, np. dostawcom kodu komputerowego.

Rodzaje danych osobowych uzyskiwanych za pomocą plików cookie

Za pomocą wykorzystywanych przez nas plików cookie otrzymujemy następujące rodzaje danych osobowych, w tym informacje, do których uzyskujemy dostęp bezpośrednio z komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia użytkownika bez konieczności zapisywania lub uzyskiwania dostępu do pliku:

Dane dotyczące plików cookie przeglądarki: identyfikatory plików cookie, godzina/data, wybrane usługi/produkty, informacja czy użytkownik wyraził zgodę na pliki cookie, a jeśli tak, to na jakie pliki;

Dane urządzenia: model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;

Dane dziennika: godzina i czas korzystania z niniejszej Witryny, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto użytkownika, np. ostatnia wizyta w witrynie, długość wizyty w witrynie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), na którym kroku jest klient w konfiguratorze samochodu, wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce, wypełnione formularze / zakończone konfiguracje, ostatnio przeglądane modele samochodów i oferty, lista kampanii w witrynie, w których klient brał udział;

Dane dotyczące lokalizacji: Adres IP, dane o kraju dostępu podane w urządzeniu; dane o lokalizacji użytkownika uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu do sieci Wi-Fi oraz inne czujniki przekazujące dane urządzeń znajdujących się w pobliżu;

Dane o zachowaniu: dane dotyczące użytkowania niniejszej Witryny, które możemy przetwarzać w przypadku odwiedzenia lub korzystania przez użytkownika z witryn bądź aplikacji stron trzecich w celu współpracy z nami, a także dane dotyczące interakcji użytkownika z zawartością niniejszej Witryny (odwiedzane strony, jeśli użytkownik został przekierowany z kampanii marketingowej, kliknięcia przycisków, dane dotyczące konfiguracji pojazdu itp.).

Możemy łączyć dane osobowe dotyczące użytkownika lub jego czynności z innymi informacjami, które otrzymujemy od stron trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, o ile jest to dozwolone przez prawo. Proszę zapoznać się z naszą Ogólną Polityką Prywatności w celu uzyskania dodatkowych informacji o źródłach informacji, z których możemy korzystać.

Cele wykorzystywania plików cookie

Pliki cookie są niezwykle powszechną technologią służącą do zapamiętywania pewnych informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z witrynami i używają swoich urządzeń. Zdecydowana większość witryn korzysta obecnie z plików cookie i są one powszechnie wykorzystywane z wielu powodów.

Wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:

Cele przetwarzania .mdd przetwarza dane w podanym celu DIGITAL DIRECT przetwarza dane w podanym celu
Cele niezbędne
Niezbędne pliki cookie. Są one niezbędne do umożliwienia korzystania z podstawowych i kluczowych funkcji niniejszej Witryny, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią, dostępność i podstawowe statystyki dotyczące odwiedzających. Z tego powodu i zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych nie wymagamy od użytkownika zgody na korzystanie z tych plików cookie. Można je jednak wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale będzie to miało wpływ na sposób działania niniejszej Witryny i w takim przypadku co najmniej jedna z podstawowych funkcji nie będzie działać prawidłowo lub przestanie działać.
Cele przydatne, które nie są niezbędne
Funkcjonalne. Pliki te umożliwiają korzystanie z zaawansowanych treści i funkcji witryny oraz pozwalają nam na zapisywanie ustawień i preferencji użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, wielkości fontu, wyglądu witryny itp. Te pliki cookie mają na celu umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób, który jest lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji na podstawie jego poprzednich wizyt i wybranych ustawień. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tzn. nie zmieni swojej zgody w ustawieniach domyślnych) na korzystanie z tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
Analityczne. Te pliki cookie pozwalają nam na przeglądanie dokładnych i szczegółowych statystyk dotyczących korzystania z niniejszej Witryny przez odwiedzających, w tym na tworzenie mapy termicznej w celu określenia popularności każdej strony i funkcji. Umożliwiają nam doskonalenie niniejszej Witryny przez informowanie o sposobie korzystania z niej. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tzn. nie zmieni swojej zgody w ustawieniach domyślnych) na korzystanie z tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę, ani nie będziemy mogli monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
Marketingowe. Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych ofert, treści i reklam na podstawie zainteresowań użytkownika w niniejszej Witrynie, w innych witrynach prowadzonych przez nas oraz w witrynach stron trzecich, w tym w mediach społecznościowych (również przez działania remarketingowe z wykorzystaniem tzw. plików cookie stron trzecich umieszczanych za pośrednictwem naszej witryny przez naszych dostawców reklam).
Pliki te mogą przechowywać informacje o wizytach w witrynie z danego urządzenia, a także udostępniać takie dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te pliki cookie nie uniemożliwia korzystania ze strony.
Brak zgody użytkownika na te pliki cookie może spowodować, że nadal będzie on otrzymywał reklamy, ale będą one mniej dopasowane do jego preferencji lub zainteresowań.
Pliki cookie serwisów społecznościowych. Są one wykorzystywane do hostowania stron i treści naszych witryn, które są interesujące dla użytkownika, za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych i innych witryn. Są one również wykorzystywane podczas udostępniania informacji za pomocą funkcji udostępniania w serwisach społecznościowych lub za pomocą przycisku „Lubię to”, jak również po połączeniu konta w serwisie społecznościowym z naszą witryną lub korzystając z treści zamieszczonych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Takie działania użytkownika są rejestrowane w serwisie społecznościowym. Tego typu informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub w celu skierowania reklamy do konkretnej grupy docelowej.

Szczegółowa informacja na temat plików cookies [nazwa pliku, jego dostawca, typ pliku oraz okres przechowywania pliku] zawarte są w treści belki cookies Witryny, do której ustawień możesz przejść tutaj .

Pliki cookie i powiązane dane osobowe wykorzystywane do niezbędnych celów
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych nie wymagamy zgody użytkownika na wykorzystanie tych plików cookie, ponieważ są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania niniejszej Witryny.

Pliki cookie i powiązane dane osobowe wykorzystywane do celów, które nie są niezbędne
Będziemy przechowywać lub odczytywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika w przypadku plików cookie, które nie są niezbędne, i przetwarzać powiązane dane osobowe (lub zezwalać na to naszym zewnętrznym dostawcom usług i partnerom) pod warunkiem, że użytkownik wyraził swoją zgodę, a nie ją wycofał. Prosimy o to za pomocą narzędzia cookie, które pojawia się podczas odwiedzania dowolnej strony niniejszej Witryny.

Sposób udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne, i powiązanych danych osobowych
Podczas pierwszej wizyty w niniejszej Witrynie użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne, oraz danych osobowych, które otrzymujemy w wyniku ich wykorzystania.
Użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie, które nie są niezbędne, wybierając opcję „Akceptuj wszystko”, lub odmówić zgody na wszystkie pliki cookie, które nie są niezbędne, wybierając opcję „Odrzuć”. Można również wybrać opcję zgody na pliki cookie w zależności od poszczególnych kategorii celów wykorzystania.
Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, nie będziemy ich używać ani przetwarzać żadnych danych osobowych w związku z nimi. W związku z tym podanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych związanych z plikiem cookie jest dobrowolne i użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
Wykorzystanie pliku cookie lub powiązanych danych osobowych przed wycofaniem zgody będzie uzasadnione i zgodne z prawem. Proszę zapoznać się z punktami Prawa użytkownika i Sposób korzystania z praw poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praw do ochrony danych osobowych.

Okres obowiązywania zgody
Zgoda użytkownika będzie obowiązywać do czasu jej wycofania przez Użytkownika.

Sposób wycofania zgody na wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne, i przetwarzanie powiązanych danych osobowych
W zależności od rodzaju pliku cookie użytkownik może wycofać zgodę, którą wcześniej wyraził w odniesieniu do plików cookie, na jeden z dwóch sposobów:

 1. Korzystając z narzędzia cookie udostępnionego przez nas w niniejszej Witrynie. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do narzędzia „cookie” z dowolnej strony niniejszej Witryny, klikając element zmienny „cookie” (umieszczony w lewym dolnym rogu strony internetowej) i wycofując swoją zgodę przez ustawienie opcji odpowiedniej kategorii cookie w pozycji „wył.” (off). Informujemy, że za pomocą tego narzędzia nie można wyłączyć śledzących plików cookie poczty e-mail.
 2. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie wszystkich plików cookie. Użytkownik ma jednak możliwość skonfigurowania ustawień przeglądarki w taki sposób, aby informacje o plikach cookie były wyświetlane przed ich zapisaniem lub pliki cookie były kategorycznie odrzucane. Szczegółowe informacje na temat różnych dostępnych ustawień dotyczących plików cookie i związanych z nimi zmian w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć, klikając odpowiedni link poniżej:
 1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
 2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
 3. Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 4. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 5. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 6. Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej będą dotyczyły tylko tej konkretnej przeglądarki internetowej, dla której zostały one zmienione. W przypadku korzystania z więcej niż jednej przeglądarki internetowej w danym urządzeniu należy zmienić ustawienia oddzielnie dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie mogą być dostępne w ramach funkcji „pomoc” przeglądarki lub systemu operacyjnego albo w instrukcji obsługi urządzenia.

Pliki cookie i powiązane dane osobowe zapisane na urządzeniu użytkownika po wycofaniu zgody
Po wycofaniu zgody na pliki cookie, które nie są niezbędne, niniejsza Witryna nie będzie już miała dostępu do tych plików ani możliwości ich odczytywania. W zależności od plików cookie oznacza to, że pliki, skrypty, kody i inne informacje związane z plikami cookie mogą pozostać zapisane na urządzeniu użytkownika. Możesz usunąć te pliki cookie, usuwając pliki cookie i pamięć podręczną przeglądarki, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w linkach do każdej z powyższych popularnych przeglądarek.

Konsekwencje odmowy/wycofania zgody na pliki cookie i przetwarzanie powiązanych danych osobowych
Jeśli użytkownik odmówi lub wycofa zgodę na wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne, lub powiązanych danych osobowych, odpowiednie funkcje lub funkcje niniejszej Witryny mogą nie działać prawidłowo lub przestać działać. Nie będzie to miało wpływu na korzystanie z funkcji podstawowych oraz funkcjonalności niniejszej Witryny przez użytkownika.

W przypadku wyłączenia niezbędnych plików cookie (lub wszystkich plików cookie) przy użyciu ustawień przeglądarki internetowej jedna lub więcej funkcji podstawowych i funkcjonalności niniejszej Witryny, w tym tych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony podczas wizyty, nie będzie działać prawidłowo lub przestanie działać.

Sposób współpracy ze stronami trzecimi i podstawy prawne przetwarzania danych

My lub strony trzecie możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które zapewniają dostęp do jego danych osobowych podmiotom przetwarzającym będącym stronami trzecimi. Jednak, ponieważ przetwarzanie danych osobowych przez takie podmioty przetwarzające odbywa się według ścisłych instrukcji dla nas lub odpowiedniej strony trzeciej, my lub odpowiednia strona trzecia jesteśmy administratorem danych do przetwarzania, ponieważ strony trzecie nie podejmują żadnych decyzji dotyczących danych użytkownika. W przypadkach, w których ma to zastosowanie (i tak jest w większości przypadków), my lub odpowiednia strona trzecia ponosimy główną odpowiedzialność wobec użytkownika za przetwarzanie jego danych osobowych.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Nie przetwarzamy i nie przechowujemy danych osobowych w formacie pozwalającym na ich identyfikację przez okres dłuższy, niż jest to konieczne.

Przetwarzamy i zachowujemy dane osobowe przez następujące okresy:

 1. W odniesieniu do plików cookie, które są niezbędne, przetwarzanie danych osobowych kończy się po zakończeniu sesji przeglądania, po której dane osobowe są usuwane (z wyjątkiem plików cookie używanych do zapamiętywania preferencji dotyczących zgody, które zachowujemy i przetwarzamy przez 13 miesięcy od daty udzielenia zgody).
 2. Wszystkie inne dane osobowe związane z plikami cookie są przetwarzane do czasu wygaśnięcia ważności pliku lub wycofania zgody, która zezwala na takie przetwarzanie, a następnie są usuwane.
Jedynymi wyjątkami od okresów wymienionych powyżej są przypadki, w których:
 1. prawo, sąd lub organ nadzorczy wymaga, abyśmy przechowywali dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres lub wcześniej je usuwali;
 2. użytkownik zgłosił roszczenie, skargę lub wątpliwość dotyczącą czynności przetwarzania opisanych w niniejszej polityce; w takim przypadku .mdd zatrzyma dane użytkownika przez 6 lat od daty zgłoszenia roszczenia, skargi lub wątpliwości, podobnie DIGITAL DIRECT przez okres 6 lat od daty zgłoszenia roszczenia, skargi lub wątpliwości; lub
 3. użytkownik korzysta z prawa do usunięcia informacji (tam, gdzie ma to zastosowanie), a my nie jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania w związku z jakimikolwiek przyczynami dopuszczonymi lub wymaganymi przez prawo.

Podmioty, które otrzymają lub będą miały dostęp do danych osobowych użytkownika związanych z plikami cookie

Ujawniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim lub zezwalamy im na dostęp do tych danych w związku z wyżej wymienionymi celami.

Nasi zewnętrzni dostawcy usług, przedstawiciele i podwykonawcy („dostawcy”), partnerzy handlowi, spółki grupy i inne strony trzecie mogą otrzymywać dane osobowe związane z plikami cookie bezpośrednio od użytkownika, od nas lub od jednego z naszych dostawców.

Naszych dostawców można podzielić na następujące kategorie:

 1. technologie reklamowe (Adtech) i dostawcy technologii wymiany danych,
 2. agencje reklamowe, agencje PR, agencje interaktywne i kreatywne,
 3. dostawcy systemów oprogramowania w chmurze, w tym dostawcy baz danych, poczty elektronicznej i zarządzania dokumentami,
 4. dostawcy usług w zakresie urządzeń i technologii, w tym dostawcy usług skanowania i niszczenia danych,
 5. doradcy prawni, doradcy i konsultanci w zakresie bezpieczeństwa i inni doradcy,
 6. dostawcy usług badawczych dla rynku i klientów,
 7. platformy serwisów społecznościowych,
 8. dostawcy platform z zakresu modelowania i analityki danych oraz witryn internetowych,
 9. twórcy witryn internetowych i aplikacji,
 10. dostawcy usług hostingowych.

Google

Niniejsza Witryna wykorzystuje usługę Google Analytics oferowaną przez firmę Google, Inc. („Google”), która używa plików cookie do analizowania sposobu użytkowania niniejszej Witryny. W Witrynie wykorzystywane są następujące moduły:

 1. Google Analytics – status konta i monitorowanie działania, podsumowanie informacji o odbiorcach, aktywni użytkownicy, przeglądarka użytkowników, analiza odbiorców, jakość odwiedzin, prawdopodobieństwo konwersji, raporty porównawcze, dane demograficzne i zainteresowania, raport dotyczący przepływu użytkowników, raporty usługi AdWords;
 2. DoubleClick Digital Marketing – integracja rozwiązania Campaign Manager, aktywacja remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w usłudze Analytics, optymalizacja marketingu treści, optymalizacja marketingu w wyszukiwarkach, szybkość witryny;
 3. AdSense – AdSense w usłudze Analytics, grupowanie treści, wyszukiwanie w obrębie witryny, zdarzenia, raport dotyczący zmian w zachowaniu, tworzenie celów i zarządzanie nimi, atrybucja, raporty dotyczące pozyskiwania, zachowania użytkowników.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat użytkowania niniejszej Witryny (z uwzględnieniem adresu IP użytkownika) mogą być przesyłane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich. Więcej informacji na temat skutków takiego przekazania można znaleźć w punkcie Transgraniczne przekazywanie danych osobowych.

Google wykorzystuje te informacje w celu oceny użytkowania niniejszej Witryny przez odwiedzających, sporządzania raportów dotyczących użytkowania oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w niniejszej Witrynie i korzystania z internetu. Google może także przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w niniejszej Witrynie zgodnie z powyższymi instrukcjami lub poprzez zmianę stosownych ustawień w przeglądarce. Jeśli jednak użytkownik wyłączy wszystkie rodzaje plików cookie, nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich elementów niniejszej Witryny.

Aby zrezygnować ze śledzenia Google Analytics we wszystkich witrynach, należy odwiedzić stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegółowe informacje na temat modułów wymienionych powyżej oraz przetwarzania danych osobowych przez Google znajdują się na stronach www.google.com/policies/privacy/partners i https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook

W Witrynie wykorzystywane są analityczne pliki cookie, piksele śledzące oraz inne technologie firmy Facebook, Inc. („Facebook”), które umożliwiają gromadzenie lub pobieranie danych z niniejszej Witryny oraz wszelkich innych witryn w internecie. Dane te mogą być następnie wykorzystywane przez firmę Facebook do świadczenia usług związanych z ukierunkowywaniem i pomiarem skuteczności reklam. Informacje zgromadzone przez Facebook mogą być przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i na nich przechowywane. Więcej informacji na temat skutków takiego przekazania można znaleźć w punkcie.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych.

Wycofanie zgody na pliki cookie służące do personalizacji (jak opisano powyżej w niniejszej polityce) za pomocą narzędzia do wyrażania zgody w niniejszej Witrynie lub wyłączenie gromadzenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki spowoduje zakończenie gromadzenia i wykorzystywania takich informacji przez firmę Facebook, jednak w przypadku dokonania tego w odniesieniu do wszystkich rodzajów plików cookie pełne korzystanie ze wszystkich elementów niniejszej Witryny będzie niemożliwe.

Synerise

Korzystamy z usług Synerise S.A. polegających na gromadzeniu informacji o sesji użytkownika w celach analitycznych, poprawienia funkcjonalności witryny oraz profilowania i retargetingu.

Inne strony

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim:

 1. stronom trzecim, które dokonują restrukturyzacji, sprzedaży lub przejęcia części lub całości naszej firmy lub aktywów lub w inny sposób w przypadku połączenia, reorganizacji lub podobnego zdarzenia; oraz
 2. jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia informacji o użytkowniku w celu spełnienia wszelkich prawnych lub regulacyjnych zobowiązań lub żądań, w tym wystosowanych przez policję, sąd, organy regulacyjne, rząd lub inne instytucje.

Dane osobowe otrzymywane przez innych administratorów

W przypadku ujawnienia lub umożliwienia przez nas dostępu do danych osobowych użytkownika stronom trzecim, które są również administratorami tych danych (np. niektórym dostawcom, spółkom grupy lub naszym partnerom handlowym), strony takie mogą ujawnić lub przekazać takie dane innym organizacjom zgodnie z ich polityką ochrony danych. Na przykład dotyczy to niektórych działań opisanych powyżej w odniesieniu do Facebooka. Nie ma to wpływu na prawa osób, których dane dotyczą, jak wyszczególniono poniżej. Jeśli użytkownik zwróci się do nas z prośbą o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jego danych, podejmiemy uzasadnione kroki w celu przekazania tej prośby stronom trzecim, którym udostępniliśmy jego dane osobowe.

Źródło danych osobowych

Wszystkie dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookie w niniejszej Witrynie są uzyskiwane bezpośrednio od użytkownika. Możemy otrzymać te informacje od strony trzeciej, jeśli nie jesteśmy stroną umieszczającą plik cookie na urządzeniu użytkownika.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe związane z plikami cookie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), jeśli użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody lub jeśli zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia chroniące przekazywane dane.

W związku z Google Analytics lub korzystaniem z opisanych powyżej analitycznych, marketingowych i społecznościowych plików cookie oraz innych technologii internetowych, takich jak dostarczane przez Facebook, po wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych dane te będą przekazywane do firm z siedzibą w USA i przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”). Należy pamiętać, że takie przekazanie może stanowić zagrożenie dla przetwarzania danych ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i brak odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności przekazywanie i przetwarzanie danych przez naszych partnerów w USA może podlegać programom nadzoru prowadzonym przez amerykańskie organy władzy, a dane użytkownika mogą być następnie udostępniane przez amerykańskie agencje wywiadowcze lub federalne służby dochodzeniowe. Ponadto osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych nie mają takich samych możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec nadzoru prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) lub Dyrektora Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence). Ponadto w USA nie funkcjonuje jeden organ odpowiedzialny za działania nadzorcze. W poszczególnych stanach USA dostępne są różne punkty kontaktowe w zakresie uprawnień nadzorczych związanych z ochroną danych osobowych, m.in. specjalny sąd ds. nadzoru nad obcym wywiadem (Foreign Intelligence Surveillance Court).

W przypadku przekazania informacji o użytkowniku do innych krajów poza UE i EOG podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które służą do zagwarantowania prawa do ochrony prywatności użytkownika w sposób opisany w niniejszej polityce. Kroki te obejmują:

 1. zapewnienie, że kraje spoza UE i EOG, do których przekazywane są dane, zostały uznane przez odpowiednie organy za gwarantujące odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dla celów przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. nałożenie zobowiązań umownych na odbiorcę danych osobowych z zastosowaniem przepisów formalnie wydanych w tym celu przez odpowiednie organy. Korzystamy z tych przepisów w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich danych osobowych do naszych dostawców poza UE i EOG; lub

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wprowadzanych przez nas zabezpieczeń i uzyskania kopii odpowiednich dokumentów prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej polityki.

W przypadku korzystania z niniejszej Witryny w czasie, gdy użytkownik znajduje się poza obszarem UE i EOG, dane zostaną przekazane poza te obszary w celu umożliwienia korzystania z niniejszej Witryny.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie przewidujemy, aby jakiekolwiek przetwarzanie danych w celu podjęcia decyzji, które mają prawny lub znaczący wpływ na użytkownika, odbywało się przy użyciu czysto zautomatyzowanych środków, jednak zaktualizujemy niniejszą politykę i poinformujemy użytkownika w przypadku zmiany tego stanowiska.

Sposób korzystania z praw

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. wycofania zgody na pliki cookie i przetwarzanie (jeśli działamy na podstawie takiej zgody);
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (chyba że istnieje nadrzędna podstawa prawna) lub do celów marketingu bezpośredniego;
 6. prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które ma istotny wpływ na użytkownika;
 7. prawo do przekazania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, na rzecz użytkownika lub innego administratora danych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań związanych z niniejszą polityką, ogólnym przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownika lub prawem do ochrony danych osobowych użytkownik witryny może skontaktować się z .mdd i DIGITAL DIRECT, korzystając z poniższych informacji:

Pozostałe informacje

W celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmienianiem lub niszczeniem, podjęliśmy stosowne środki organizacyjne i techniczne, w tym procedury fizyczne, elektroniczne i związane z zarządzaniem, służące zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa informacji zbieranych za pośrednictwem niniejszej Witryny.


data aktualizacji: 2024-04-15